Image

Sociální akademie

I malé jiskry dělají oheň...i malé nápady mohou být velké.

pražský běh se Spiralis - přihlášky do 4.12. 2020

(pouze do naplnění kapacity)

 • Máte nápady na podnikání, jen nevíte, jak na to? 
 • Láká vás rozjet něco svého, ale nevíte jak postupovat?
 • Chcete si přivydělat a nevíte, na koho se obrátit?
 • Myslíte si, že nemáte dostatečné znalosti a vzdělání?
 • NEVADÍ.

Právě pro vás je tu Sociální akademie, která pomáhá začít znovu lidem v tíživé situaci.

Vzdělávání kombinuje zkušenosti z Velké Británie i českého prostředí. Organizace P3 ve spolupráci se Spiralis pro vás připravila 8měsíční kurz, ve kterém si s naší pomocí promyslíte a naplánujete svůj záměr.

První absolventi dokončili kurzy Sociální akademie

Sociální akademie je pětiměsíční vzdělávací program určený lidem v tíživé životní situaci, kteří mají dobré nápady a chtějí je uvést do života. Za akademií stojí P3 – People, Planet, Profit, o. p. s., inspirací projektu je londýnská School for social enterpreneurs. Vzdělávací kurzy běží v Praze a v Ústí nad Labem. V Praze právě v rámci pilotní fáze projektu skončily kurzy s partnerskými organizacemi Spiralis, z. s. a Fokus Praha, z. ú. Sociální akademie ve spolupráci se spolkem Spiralis se zúčastnily matky samoživitelky, v partnerském projektu s Fokusem Praha se vzdělávali lidé s duševním onemocněním.

Účastníci akademie absolvovali několik seminářů, během kterých získali potřebné informace k realizaci svých záměrů. Dozvěděli se, jak rozjet svůj plán formou projektu nebo podnikání, a v rámci jednotlivých setkání sami rozvíjeli a rozpracovávali své záměry tak, aby je mohli uvést do života. Celým procesem je provedli lektoři a mentoři, kteří mají bohaté zkušenosti se sociálním podnikáním. Vybrané projekty pak byly podpořeny částkou 5000,- Kč.

Vzhledem k pandemii Covid-19 a s ní souvisejícími opatřeními musely kurzy oproti původním plánům probíhat on-line. Přesto absolventi hodnotí akademii velmi pozitivně. „Chtěla bych moc poděkovat za možnost zúčastnit se Sociální akademie a také za příspěvek na rozjezd našeho podnikání. Akademie provětrala vztahy v týmu a umožnila všem dozvědět se maximum o vedení takového podniku, jako je ten náš,“ uvedla účastnice kurzu Alena Jahnová ze spolku České galerie, z. s. 

Celý projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Právě díky této podpoře je akademie pro účastníky bezplatná.

LETNÍ KURZY

Kreativní práce s textem

Petra Benešová

20. 7. 2021

10.00 – 16.00 | prezenční

Jak zaujmout textem, jak napsat správně newsletter, PR organizace a tvorba sloganů, to je téma, které tvoří vaši image. Pojďme společně nahlédnout do „kuchyně písmenek“ a vytvořme si kuchařku plnou nápadů, jak popsat to, co děláme, abychom u našich klientů, zákazníků a partnerů vzbudili zájem a přitom jim dali veškeré informace, které potřebují. Jak na to se dozvíte na mém webináři. Stačí si ostrouhat tužku a připravit pár listů čistých papírů. Na konci bude tužka otupělá, papíry popsané a čtenáři (posluchači) plní dojmů nejen z pojmů.

 

REGISTRACE ZDE

upravit

Fundraising

Jana Ledvinová

27. 7. 2021

10.00 – 12.00 | online

Základní principy fundraisingu
• Co to je fundraising
• Stavební kameny úspěšného fundraisingu
• Diversifikace zdrojů jako cesta k nezávislosti

 

Kdo jsou naši dárci
• Kategorie dárců a jejich specifikace
• Motivace dárců
• Analýza trhu a vyhledávání potenciálních dárců

 

Začlenění fundraisingu do chodu organizace
• Analýza připravenosti organizace na fundraising
• Personální zajištění fundraisingu
• Nastavení procesů v organizaci a začlenění fundraisingu do chodu organizace
• Databáze dárců

 

Metody fundraisingu
• Přehled základních metod fundraisingu a jejich uplatnění
• Výběr metod vhodných pro organizaci
• Sestavení fundraisingového argumentu

 

 

REGISTRACE ZDE

upravit

Náhradní plnění

Petr Vyhnálek

2. 8. 2021

10.00 – 12.00 | online

Zákon o zaměstnanosti stanovuje povinnosti běžným zaměstnavatelům na otevřeném trhu práce vytvářet pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením a mít takových zaměstnanců 4%. Ne každý tak činí (může činit vzhledem k charakteru své činnosti).

Zákon nabízí takovým zaměstnavatelům možnost podpořit odběrem zboží nebo služeb zaměstnavatele na chráněném trhu práce, kteří mají mezi svými zaměstnavateli více jak 50% osob se zdravotním postižením. Čímž si na jedné straně splní svou zákonnou povinnost a na straně druhé podpoří práci subjektů, které pracovní příležitosti osobám se zdravotním postižením nabízejí.

Náhradní plnění může být pro chráněný trh práce příležitostí, jak zvýšit svou konkurenceschopnost a atraktivitu pro odběratele zboží nebo služeb vytvářených zaměstnanci se zdravotním postižením.

REGISTRACE ZDE

upravit

Jak vyjednat, co potřebuju

Miriam Vránová

24. 8. 2021

10.00 – 12.00 | online

 • ​Chtěl/a jsem vyhovět, ale teď dělám práci za dva.
 • Půjdu tam, i když se mi nechce, je to přece slušnost.
 • Nechal/a jsem se přemluvit a teď mě to mrzí.
 • Všichni si to pořizují, nebudu jediná*ý, kdo to nemá.
 • Byl/a tak přesvědčivý, nedalo se odolat.
 • Koupil/a jsem to, i když to nepotřebuju
 • Radši jsem svolil/a, jinak by nepřestal/a křičet.
 • Když požádám o slevu/zvýšení honoráře, určitě to odmítnou.

Říkali jste si někdy podobné věty?​ ​Chtěli jste získat zpět kontrolu nad situací, ale nevěděli jste jak na to? Uvažovali jste nad svými vyjednávacími schopnostmi?
 
Vhodné především pro ty, kteří nechtějí podléhat manipulacím rodiny, kolegů, obchodníků...

 

REGISTRACE ZDE

upravit

Prezentační dovednosti - jak zaujmout

Petra Benešová

25. 8. 2021

10.00 – 15.00 | prezenční

Na našem semináři se dozvíte, jak nastavit své sebevědomí, abyste úspěšně prezentovali svou práci, sebe sama a vše co děláte. Hravou formou si ukážeme, jak zaujmout, přesvědčit a také se u toho pobavit. Prostřednictvím modelových situací vše natrénujeme a posílíme naše SEBE-VĚDOMÍ.

Seminář je vhodný pro všechny, kdo potřebují trénink a zpětnou vazbu, kdo se chce jen zdokonalit, nebo i pro ty, kdo vůbec neví, jak na to.

 

Obsah semináře:
Jak nastavit své sebevědomí, abych úspěšně prezentoval (a) svou práci
Jak dobře znám to, co prezentuji
Jak se prezentuji já sám?
Na názorných příkladech si ukážeme jak na správnou prezentaci

- jak zaujmout

- jak přesvědčit

Modelové situace různých prezentací hrou

Praktická část prezentací

- individuální

- ve skupinách

 

REGISTRACE ZDE

upravit

Příprava na mediální vystoupení (reportáž, rozhovor, diskuze atd.) součást PR

Miriam Vránová

2. 9. 2021

10.00 – 12.00 | online

Pozvali mě do rádia, ale já do éteru ještě nikdy nemluvila.
Tak dlouho jsem si přála mluvit o tom, co dělám, až to přišlo. A teď se bojím, že neřeknu všechno, co chci.
Co když se mě zeptají na mou rodinu?
Co si mám vzít na sebe?
Na co se mě budou ptát?
Mám vystupovat v ranním vysílání v televizním studiu, zvládnu to?
Už mám zkušenost s médii, ale chci se zlepšit.

 

REGISTRACE ZDE

upravit
Image
Studium v Praze je určeno zejména dvěma skupinám:
• sólo rodiče (samoživitele), kterou dlouhodobě podporuje náš partner Spiralis.
• lidé se zkušeností s duševním onemocněním, s nimiž pracuje náš partner Fokus Praha.
Image

V Ústeckém kraji budou Akademii navštěvovat zejména mladí lidé ze sociálně vyloučených lokalit, kterým pomáhá náš partner Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem, a matky samoživitelky, s nimiž pracuje náš partner Spiralis.