LIDÉ

PRAHA

Image

Monika šikulová

V projektu Sociální akademie 4.0. koordinuji činnost dobrovolníků a mentorů. Zároveň se starám o finance a organizační chod Akademie. Mým dalším záběrem je již několik let prosazování sociálního podnikání a pořádaní kulturních akcí. Sama jsem také aktivním dobrovolníkem, ať už v neziskových organizacích, v kulturním sektoru nebo v Pevnosti Josefov. Skoro dvacet let se pohybuji v gastro provozech (catering, řešení provozu).

Kontakt na koordinátorku: monika.sikulova@p-p-p.cz, tel. 776 786 199

Image

ilona fábry

Kontaktní osoba pro sólo rodiče. V neziskovém sektoru pracuje více než 15 let, své organizační schopnosti využívá jako projektová manažerka a koordinátorka celostátních vzdělávacích programů Spiralis podporujících podnikavé lidi, především rodiče, ve společenském uplatnění. Cenné zkušenosti získala ve vzdělávacím a výchovném procesu ESRO, který absolvovalo 5928 pedagogů základních a středních škol. Dlouhodobě spolupracuje také s neziskovou organizací Tara. 

Kontakt na koordinátorku: ifabry@spiralis.cz, tel. 607 090 003

 

Image

jiří novák

Ředitel Centra sociálních firem Fokusu Praha, z. ú.: 3 sociální firmy, Zahrada (zahradnické práce), Prádelna U Mandelíků (prádelna pro veřejnost), Dílna U Krejčíků (šití a kompletace). Přibližně 50 osob se zdravotním handicapem. V letech 2006 - 2011 vedl Jůnův statek (restaurace, catering, ubytování, školící centrum, prádelna, údržba) - 57 zaměstanaců. 2012 - 2015 regionální ředitel Fokusu Praha region Střední Čechy (sociální služby a 2 soc. firmy). Od roku 2015 se specializuje na sociální podnikání.

Oblasti specializace: práce s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním. Malé firmy: rozjezd provozu po vzniku právní formy, udržitelnost po skončení projektů, vedení zaměstnanců, ekonomika provozu, kalkulace, rozhodování v době krize, atd.

Kontakt na koordinátora: novak.jiri@fokus-praha.cz, tel. 603 522 528

 

úSTÍ NAD LABEM

Image

LENKA VONKA ČERNÁ

V současné době se věnuje na mezinárodním poli inkluzivnímu dobrovolnictví s orientací na dobrovolníky se sníženými učícími schopnostmi a lektoruje kurzy Profesionalizace dobrovolnictví zaměřené na koordinátory dobrovolníků. V době pandemie založila Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji a s týmem kolegů organizovala rozvozy roušek, nákupy seniorům I nouzové potravinové balíčky bez prostředků. V současné době je zastupitelkou Statutárního města Ústí nad Labem a městského obvodu Ústí nad Labem - město.  Je předsedkyní Národní asociace dobrovolnictví, z.s. a ředitelkou Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem. Lenka Vonka Černá Je členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřadu vlády České republiky.

 

Image

Michaela Valášková

Koordinátorka vzdělávacích aktivit v sociálně vyloučených lokalitách,  koučka a realizátorka řady projektů spojených s rozvojem veřejného prostoru města Ústí nad Labem v oblasti výtvarného umění a historie. Dále koordinuje kampaň a regionální projekty orientované na leadership. Disponuje zkušenostmi ze sociální sféry, terciárního vzdělávání dospělých i seniorů, ale i dětí ohrožené školním neúspěchem, charitativních sbírek, kulturní produkce nebo jako grantistka a realizátorka komunitních aktivit. V roce 2019 se stala Osobností Ústeckého kraje.

Oblasti konzultací: participace občana na věcech veřejných, realizace dobrovolných aktivit spojených s veřejným prostorem a životem v něm, projektové poradenství, komunikace, korektura odborného textu, sociologický průzkum, PR občanských aktivit atd.

Kontakt na koordinátorku: michaela.valasek@gmail.com, tel. 737 665 635

 

lektoři a mentoři

Image

PETRA FRANCOVÁ

Konzultantka, mentorka, školitelka a expertka na sociální podnikání, kterému se věnuje od roku 2004. Bývalá aktivní členka Pražských matek. Založila a vedla tři nestátní neziskové organizace – Asociaci občanských poraden, Novou ekonomiku o.p.s. a P3 – People, Planet, Profit o.p.s. Podílela se na založení Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA a koordinovala její činnost. Poskytuje poradenství těm, kteří chtějí založit sociální podnik, a také již existujícím sociálním podnikům. Je certifikovaný mentor Asociace českého mentoringu.

Oblasti konzultací: pomoc s vytvořením a zpracováním projektů, pomoc s rozhodnutím, zda vstoupit do sociálního podnikání, podnikatelské poradenství v oblasti psaní podnikatelských záměrů a zakládání sociálních podniků, finanční podpora na rozjezd sociálního podnikání včetně dotačního poradenství. 

Image

gABRIELA kURKOVÁ

 Konzultantka, mentorka se zkušenostmi s byznys sektorem v oblasti obchodu, marketingu a prostředí moderních technologií. Od roku 2009 se pohybuje v neziskovém sektoru jako poradce při psaní podnikatelských plánů a nastavování marketingu v menších podnicích či neziskových organizacích. Lektoruje také kurzy Jam najít dobrý podnikatelský nápad, Jak napsat podnikatelský plán, Jak na marketing. Baví jí dlouhodobější mentoring kde jsou vidět výsledky. Je certifikovaný mentor Asociace českého mentoringu. Více zde.

Oblasti konzultací: generování podnikatelských záměrů, marketing prakticky a realisticky - marketing při omezeném rozpočtu, jak na průzkumy trhu, jak monitorovat svou konkurenci, vhodný malý marketing, vizuální identita a PR vašeho podnikání, jak na marketingovou strategii a plán.

Image

MARTIN BUCHAR

V projektu Sociální akademie 4.0. jakožto, ředitel P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. zastupuje pozici manažera projektu a fundraisera jehož cílem je nejen věcné, finanční a časové řízení, ale i sledování samostatné realizace projektu s zajištěním spolupráce s podporujícími společnostmi.
Již několik let se snaží zviditelnit důležitost a propojení sociálního podnikání s komerčním sektorem. Díky projektu Sociální akademie věří, že je to náš společný první krok k realizací a prosazení společné myšlenky jak propojit sociální a komerční podnikání v České republice.

Oblasti konzultací: praktické zkušenosti fungování neziskových organizací, nastavení startegií

Image

Miriam vránová

Konzultantka, lektorka a editorka se řadu let zabývá komunikací, PR a medializací charitativních témat, společenskou odpovědností a vzděláváním dospělých. Při práci s klienty zúročuje zkušenosti z působení v médiích. Autorsky i realizačně se podílí na komunikačních strategiích a mediálních kampaních veřejně prospěšných organizací  (Národní asociace dobrovolnictví, Centrum Paraple, Posilujeme Česko, Centrum Locika, aj.). Dlouhodobě spolupracuje se Spiralis, spoluzaložila platformu Spektrum rozvoje žen, přednáší na Fakultě humanitních studií UK a Cambridge Business School. S potěšením propojuje sociální hybatele napříč sektory. Více informací zde.

Oblasti konzultací:  public relations a marketing NNO, networking napříč obory a sektory, efektivní a krizová komunikace, zapojuje se do projektu s cílem podpořit ohrožené skupiny. napříč sektory
(veřejnosprávní, firemní, neziskový a akademický)

 

Image

Jolana turnerová

Konzultantka a lektorka s 20letou praxí v oblasti strategie, řízení, legislativy a financování neziskových organizací. Autorka a manažerka společensky prospěšných projektů s cílem neziskových organizací, jednotlivců, firem i veřejné správy. Aktivní členka několika mezinárodních expertních skupin zabývajících se vzděláváním a zaměstnaností (Strategie EU pro Podunají aj.), členka pracovní skupiny Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro NNO, členka představenstva Evropského občanského fóra se sídlem v Paříži. Ředitelka neziskové organizace SpiralisVíce informací zde.

Oblasti konzultací: jak tvořit strategii a strukturu projektových záměrů, řízení rozsáhlých projektů z evropských fondů, řízení a financování, fundraising a legislativa neziskové organizace/ sociálního podniku

 

Image

kateřina Jonášová

Publicistka, dramaturgyně a aktivistka. Po studiu žurnalistiky pracovala v médiích na
komentátorských a manažerských pozicích. Po narození dětí začala podnikat a spoluzaložila vydavatelství Patagonie. Kontinuálně se věnuje neziskovým projektům posilujícím ženy a občanskou angažovanost (Prezidentka.cz, Učíme se příběhy, Paměť žen, Moudré podnikání žen, Spektrum rozvoje žen). Od roku 2018 je v uměleckém vedení Divadla Na Fidlovačce, kde prosazuje zejména autorskou linii (je autorkou dramatizace knihy Dánská dívka). Žije na venkově s partnerem, dětmi a několika miliony včel.

Oblasti konzultací:
Jak vystavět příběh
Jak vyprávět příběh - Storytelling