ČESKÉ GALERIE

26. 10. 2021

ČESKÉ GALERIE

Unikátní kulturní projekt založený lidmi, kteří vzešli z Fokusu Praha. České galerie, z.s. provozují zpravodajský a recenzní internetový portál, kde mapují a komentují aktuální dění v oblasti výtvarného umění. Publikují původní recenze výstav i reflexe dlouhodobých trendů v umění. Nechybí zajímavé rozhovory, reportáže, profily umělců či recenze knih. Spolek také vydává tištěné periodikum Přehled výstav, které je distribuováno do muzeí umění, galerií a informačních center po celé České republice. České galerie se hlásí k principům sociálního podnikání, zaměstnávají a sociálně začleňují osoby znevýhodněné na trhu práce.