SPOLEK DISCOVERY MOSTY

26. 10. 2021

Spolek pěti nadšenců, kteří se společně věnují inovativním přístupům k lidem se zkušeností s duševními traumaty. Jsou průkopníky přístupu Discovery, který se snaží dávat nové impulsy pro reaktivaci všeho pozitivního v životech lidí s duševním onemocněním. Pro klienty Klubu Mosty připravují širokou škálu pravidelných aktivit jako jsou malování, sdílení, vaření, pečení, dámská skupinka, stolní hry, pétanque, frisbee či čajové dýchánky. Pořádají také návštěvy společenských a kulturních akcí a mini besedy s hosty, kteří přicházejí do Klubu a diskutují s návštěvníky o různých tématech týkajících se duševního zdraví. V neposlední řadě organizují velké besedy nejen pro klienty, ale i pro veřejnost. A jejich cíle do budoucna? Pokračovat v téměř dvacetileté historii Klubu Mosty a ještě více se angažovat nejen směrem k návštěvníkům klubu, ale i směrem k širší veřejnosti.