ALICE HLAVÁČKOVÁ

26. 10. 2021

Od dětství se zajímala o svět postižených lidí. Tvrdí o sobě, že jejich svět jí pomáhá porozumět světu vlastnímu. V dospělosti strávila s rodinou čtyři roky ve Francii, kde pracovala v uměleckém ateliéru pro mentálně postižené ve Francii. Zde si uvědomila, že v tvůrčí činnosti se stírají rozdíly mezi zdravím a postižením. To ji po návratu inspirovalo k vytvoření prostoru pro setkávání umělců s postiženými lidmi Zahrady Malvernu. Zahrady Malvernu je malebné místo u Panenského Týnce otevřené každému, kdo se chce potkávat se světem druhých lidí. Vzrostlé stromy a kouzelná zákoutí vytvářejí prostor intimity a prostor pro tvůrčí činnost. Pravidelně se zde konají veřejná čtení, výtvarná sympozia, malířské semináře, ateliéry pro děti nebo třeba čaje o páté.