O akademii

26. 10. 2021

O akademii

Našimi studenty jsou lidé s různým znevýhodněním. V tomto pilotním běhu to jsou osoby s duševním onemocněním, matky samoživitelky a osoby ze sociálně vyloučených lokalit.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní fázi Sociální akademie, je důležité vše sledovat, vyhodnocovat a podle potřeb pak upravovat. Evaluace bude probíhat na dvou úrovních - sledování dopadu vzdělávání na osoby z cílových skupin a sledování celkového konceptu vzdělávacího programu.

Partnery projektu jsou SpiralisFokus PrahaDobrovolnické centrum Ústí nad Labem a British Council.

Akademie je díky podpoře Active Citizens Fund BEZPLATNÁ.

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“