MARKÉTA SOJKOVÁ

26. 10. 2021

Maminka čtrnáctileté dcery s vážným kombinovaným postižením a zdravého tříletého syna je členkou spolku Péče bez překážek, z. s. Podobně jako jiní rodiče hendikepovaných dětí často zažívá nepochopení okolí, sociální vyloučení a zároveň pociťuje nedostatek podpory ze strany státu a nedostupnost sociálních služeb. Společně s maminkami s podobnou životní zkušeností se snaží pomáhat ostatním rodičům dětí s různými druhy postižení. Usilují o zlepšení informovanosti pečujících rodičů, zasazují se o zřizování potřebných sociálních služeb, zejména odlehčovacích a asistenčních. Cílem spolku je také podpora fyzického a psychického zdraví pečujících rodičů, zvyšování jejich pečovatelských kompetencí a podpora volnočasových aktivit pro pečující rodiče a jejich děti.